INFORMATION
Namn: MaSo Design
Host: One.com
Ägare: Matilda & Sofie
Öppnad: 2009.03.27
Besökare:
Senaste guiderna
Tagboard
Länka hit
Missa inte
Talguide
Gratis biobiljetter
1 års webbhotell gratis!
EASY Webbhotell
Disclaimer
Detta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte företaget Adobe. Guiderna och tipsen vi lägger upp har vi gjort efter egna kunskaper.
SlÄt Hud

1. Öppna bilden du vill ändra
2. Markera det som ska slätas ut. (Man behöver inte göra de) Tryck Ctrl + J för att duplicera lagret. Sen går du in på Filter > Oskärpa > Smart oskärpa. Då kommer det upp en ruta och det spelar inte så stor roll vilka värden det är inställt på, men jag brukar ha "Radie-värdet" på 10 mer än "Tröskel-värdet", ex. Radie 40 och Tröskelvärde 30. Tryck OK.
3. Vill du ha ett naturligare resultat kan du sänka opaciteten på lagret så t.ex. fräknar osv lyser igenom lite grann.

Tänk oxå på att om du tar oskärpan på hela bilden så gör det sist av allt, efter att du redigerat ögon eller hår m.m.

Klart!