INFORMATION
Namn: MaSo Design
Host: One.com
Ägare: Matilda & Sofie
Öppnad: 2009.03.27
Besökare:
Senaste guiderna
Tagboard
Länka hit
Missa inte
Talguide
Gratis biobiljetter
1 års webbhotell gratis!
EASY Webbhotell
Disclaimer
Detta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte företaget Adobe. Guiderna och tipsen vi lägger upp har vi gjort efter egna kunskaper.
Spegling och skuggning

1. Skapa först en toning i valfri färg, gör sen ett nytt lager och dra en markering i botten, som du fyller med en ny övertoning för att bilda ett "golv". Vill du inte göra en egen övertoning är det okej att använda min bild nedan:
2. Öppna sen bilden du vill använda
3. För att det inte ska se ut så platt, går du in på Redigera > Omforma > Perspektiv och ändrar tills du blir nöjd och klickar sen enter.
4. Klicka sen Ctrl + J för att duplicera din bild. Gå sen in på Redigera > Omforma > Vänd lodrätt, och dra ner den vända bilden så att den hamnar under orginalet. Du kan nu behöva klicka Ctrl + T och vrida bilden lite så att den passar in.

Välj sen oskärpa vektyget och "sudda" på skuggan, så att den inte är så skarp. Välj sen suddigummet, med en luddig pensel och sudda ut kanterna så det ser ut som om speglingen tonas bort. Du kan även sänka opaciteten på lagret lite. Jag satt mitt på 55%.

Dubbelklicka sen på din bild i lagerpanelen för att få upp Lagerstil och välj skugga. Testa dig fram till de inställningar som du tycker passar bäst till din bild. Se också till att lägga detta lager över ditt spegellager.
5. Välj sen Lassopolygon i verkygsmenyn, och sätt punkterna som bilden nedan. Dubbelklicka för att sluta markeringen.
6. Skapa ett nytt lager och fyll sen markeringen med svart. Placera detta lager under din bild. Välj sen oskärpa igen, och "sudda" ut kanterna på skuggan.
7. Välj sedan suddigummit med ca 10-20% i opacitet och sudda med en suddig pensel. Sen är det klart!